example1

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คลิปประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ดูทั้งหมด
คลิปข่าว
ดูทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยวและบันเทิง
ดูทั้งหมด
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร บทความ ข่าวท่องที่ยว

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการยุติหมอกควัน ลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วัชพืชและขยะมูลฝอย เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองตลอดฤดูแล้งนี้

( ประกาศเมื่อ 15/11/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงราย จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

( ประกาศเมื่อ 14/11/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เตรียมรับมือปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน

( ประกาศเมื่อ 13/11/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงรายรับมอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ร่วมกับกองทัพภาคทัพ 3 ด้วยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ครั้งที่ 5

( ประกาศเมื่อ 13/11/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

มณฑลทหารบกที่ 32 จัดพิธีต้อนรับทหารและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2

( ประกาศเมื่อ 15/11/2019 )

คณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบประชาชนที่บ้านรักไทย เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ความต้องการ และปัญหาในพื้นที่

( ประกาศเมื่อ 15/11/2019 )

สถาบันลูกโลกสีเขียว หนุนสร้างวิชชาลัยลูกโลกสีเขียวภาคเหนือ เป็นช่องทางศึกษาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

( ประกาศเมื่อ 15/11/2019 )

จังหวัดแพร่ ขอเชิญเสนอชื่อและผลงานเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากล 2563

( ประกาศเมื่อ 15/11/2019 )

กองทัพภาค 3 ร่วมหน่วยการบินมวลชนสัมพันธ์ สร้างความรู้ปัญหาหมอกควัน พื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือ

( ประกาศเมื่อ 15/11/2019 )

มูลนิธิอาจารย์เมือง อุทโท ภาคเหนือ เปิดศูนย์ประสานงานที่เชียงใหม่

( ประกาศเมื่อ 15/11/2019 )

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดน่าน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 12 ปี2562

( ประกาศเมื่อ 15/11/2019 )

จังหวัดแพร่ เตรียมการดำเนินงานป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าตลอดทั้งปี ตามแนวทาง 8 3 1

( ประกาศเมื่อ 15/11/2019 )

การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศ

( ประกาศเมื่อ 15/11/2019 )

จังหวัดแพร่.......หมู่บ้าน ชีววิถี อยู่ดีมีสุข ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง มีตู้เย็นหลังบ้าน และรั้วกินได้

( ประกาศเมื่อ 15/11/2019 )

 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย