example1

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คลิปประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ดูทั้งหมด
คลิปข่าว
ดูทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยวและบันเทิง
ดูทั้งหมด
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร บทความ ข่าวท่องที่ยว

ยุทธการฟ้าสาง ขุดราก ถอนโคน ทลายเครือข่ายนำเข้า-จำหน่าย ยาลดความอ้วนมรณะ ch

( ประกาศเมื่อ 18/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแนวทางการจัดการผลไม้ปี 2562 เน้นย้ำให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะ ที่เหมาะสม ch

( ประกาศเมื่อ 18/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดน้ำ ชะลอการเพาะปลูก หลังมีแนวโน้มฝนตกทิ้งช่วง ch

( ประกาศเมื่อ 18/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

พิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ch

( ประกาศเมื่อ 18/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 

จังหวัดพะเยา ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และการบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยา และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของจังหวัดพะเยา

( ประกาศเมื่อ 18/07/2019 )

เชียงใหม่เปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เจริญประเทศ 28 กรกฎาคมนี้

( ประกาศเมื่อ 18/07/2019 )

เชียงใหม่จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 23 กรกฎาคมนี้

( ประกาศเมื่อ 18/07/2019 )

ผู้ตรวจการแผ่นดินเร่งติดตามความคืบหน้า สางปัญหาเรื่องร้องเรียน 3 อำเภอในเชียงใหม่

( ประกาศเมื่อ 18/07/2019 )

ยุทธการฟ้าสาง ขุดรากถอนโคน ! ทลายเครือข่ายนำเข้า-จำหน่าย ยาลดความอ้วนมรณะ

( ประกาศเมื่อ 18/07/2019 )

อำเภอเมืองลำปาง มีผู้เดินทางมาสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.แล้วจำนวน 375 คน

( ประกาศเมื่อ 18/07/2019 )

กระทรวงสาธารณสุข ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอทั่วประเทศ ที่จังหวัดเชียงใหม่

( ประกาศเมื่อ 18/07/2019 )

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดทีมขับเคลื่อนกิจกรรม Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน

( ประกาศเมื่อ 18/07/2019 )

สถานการณ์ภัยแล้ง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดน่าน เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ตำบลตำบลไชยสถาน ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง หลายร้อยไร่

( ประกาศเมื่อ 18/07/2019 )

ผู้ว่าฯ ลำปาง และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมข้อราชการระบบวีดีทัศน์ทางไกล

( ประกาศเมื่อ 18/07/2019 )

 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย