สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รายนามประชาสัมพันธ์จังหวัด
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
บุคลากร
 
 
 
 
 

 

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2526 โดยใช้พื้นที่ห้องรับ-ส่งหนังสือที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเดิม บนดอยจำปี เป็นที่ทำการชั่วคราว และปลายปี พ.ศ.2526 จังหวัดเชียงรายได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ห้องมุกใต้ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า เป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายอย่างถาวร

ปี 2541 นายสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในสมัยนั้น เห็นชอบให้หน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ในจังหวัดเชียงราย จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ที่อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย

ต่อมา ในปี 2553 จนถึงปัจจุบัน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังใหม่

วิสัยทัศน์
“เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดเชียงราย และกรมประชาสัมพันธ์”

 
 
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย