สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก
สถานีโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
วิทยุชุมชนเชียงราย
 
 
 
 
 

 

 

รายชื่อหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง จังหวัดเชียงราย

 
   ไทยรัฐ
   นายกฤษฏิ์ภูมิ(วี) ปทุมชัย

   ที่อยู่ : 111 /31 ม.19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 (หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงราย)
   โทรศัพท์ : 081-8824243
   โทรสาร : 053-600686
   E-mail : topnorth_thairath@yahoo.com , topnorth_thairath@hotmail.com
   เดลินิวส์
   นายอรรถภัณฑ์ รังษี

   ที่อยู่ : อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
   โทรศัพท์ : 086-3144646
   โทรสาร : - 
   E-mail : -
   เดลินิวส์
   นายรุ่งโรจน์ รุ่งกิจเลิศสกุล

   ที่อยู่ : อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
   โทรศัพท์ : 089-9530993
   โทรสาร : -
   E-mail : -
   เดลินิวส์
   นายวรกิจ อุ่ยอุทัย

   ที่อยู่ : อ.เทิง จ.เชียงราย 
   โทรศัพท์ : 081-7641812
   โทรสาร : -
   E-mail : -
   เดลินิวส์
   นายสุรัช เจริญกุศล

   ที่อยู่ : 403 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
   โทรศัพท์ : 081-6713339
   โทรสาร : -
   E-mail : -
   เดลินิวส์
   นายราวิน เสริมวิทยากุล

   ที่อยู่ : 917/6 ถนนสถานพยาบาล อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 089-6360612
   โทรสาร : 053-754183
   E-mail : rawin_news@hotmail.com
   เดลินิวส์
   นายสุรพล เวียงนนท์

   ที่อยู่ : 162 หมู่ 4 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 089-4344019 , 053-776030 , 053-793349
   โทรสาร : 053-776001
   E-mail : -
   เดลินิวส์
   นายณัฐวุฒิ(บิ๊ก) รัศมีจันทร์

   ที่อยู่ : 333/3 ม.4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
   โทรศัพท์ : 053-750300 , 081-8817301 , 086-5870301
   โทรสาร : -
   E-mail : big_rassa@hotmail.com
   มติชน
   นายเหรียญชัย(รุจ) จันทร์สุภาเสน

   ที่อยู่ : 256 หมู่ 11 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 089-6377057
   โทรสาร : 053-678851
   E-mail : rienchai@matichon.co.th
   ประชาชาติธุรกิจ
   นายเกรียงไกร(กานต์) ปัญโญกาศ

   ที่อยู่ : 439/1 หมู่ 19 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 089-6330499
   โทรสาร : -
   E-mail : takeelek@yahoo.com
   ฐานเศรษฐกิจ
   นายธีรสิญจ์ (มหา) สีนาเมือง

   ที่อยู่ : 157/6 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
   โทรศัพท์ : 081-671-3153 
   โทรสาร : -
   E-mail : maha2513@yahoo.com
   แนวหน้า
   นางสาวอังคณา(ต่าย) จิระดา

   ที่อยู่ : -
   โทรศัพท์ : 089-9600178 , 084-8100467
   โทรสาร : -
   E-mail : tayjirada@hotmail.com
   แนวหน้า
   นายเจริญ อัญชลีสังกาศ

   ที่อยู่ : 111/31 หมู่ 19 ถนนสันติ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 086-5861269
   โทรสาร : 053-748457
   E-mail : jarch_ar@hotmail.com
   คม ชัด ลึก 
   นายชินภัทร์ (เอก) ไชยมล

   ที่อยู่ : - 
   โทรศัพท์ : 087-1913660 , 053-767713
   โทรสาร : -
   E-mail : chinnaphat@hotmail.com
   ข่าวสด
   นายชายชาญ (ตู่) ไชยมั่น

   ที่อยู่ : 145/3 หมู่ 21 เกาะลอย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 081-6819169
   โทรสาร : -
   E-mail : chiangrai.admin@hotmail.com
   โพสต์ทูเดย์
   นายเฉลิมรัฐ (เดช) ไชยมล

   ที่อยู่ : 121/97 โครงการบ้านดู่เมืองใหม่ หมู่ 3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57110
   โทรศัพท์ : 053-767713 , 089-0319628
   โทรสาร : -
   E-mail : deachnote@hotmail.com
   บ้านเมือง
   นางสาวสุวิมล (ป้าสุ) สิทธิมงคล

   ที่อยู่ : -
   โทรศัพท์ : -
   โทรสาร : -
   E-mail : -
   ไทยโพสต์
   นายเสริมศักดิ์(เสริม) จรุงวรรณรัตน์

   ที่อยู่ : 424/25-26 ม.19 ถ.สันติ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 089-4332550
   โทรสาร : -
   E-mail : newsman999@hotmail.com
   สยามรัฐ
   นางสาวรชรินทร์ กันจินะ

   ที่อยู่ : 424/25-26 ม.19 ถ.สันติ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : -
   โทรสาร : -
   E-mail : -
 
 
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย