สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก
สถานีโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
วิทยุชุมชนเชียงราย
 
 
 
 
 

 

 

รายชื่อวิทยุชุมชน จังหวัดเชียงราย

 
   มวลชนตำบลบ้านดู่ (ธุรกิจ) ความถี่ 107.25
   นายกล้าณรงค์ พันสุภา

   ที่อยู่ : 167 ม.18 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
   โทรศัพท์ : 088-2669504
   E-mail : Djtu.99.50xt@gmail.com
   เอ็กซ์.ที.เรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 99.75
   นายเอนก ไชยมณี

   ที่อยู่ : 100 ม.19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : -
   E-mail : x_anake@hotmail.com , anake217@gmail.com
   FAT FM (ธุรกิจ) ความถี่ 93.00
   นางกฤษณา เพียราธิสิทธ์

   ที่อยู่ : 693/173 ม. 24 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 089-6325775
   E-mail : mkt_fatchiangrai@hotmail.com
   คนรากหญ้า เชียงราย (ธุรกิจ) ความถี่ 104.00
   นางสาวจิรนันท์ จันทวงษ์ , นางสาวจุฑามาศ ศักดา

   ที่อยู่ : 226 ม.4 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 053-151146 , 084-8071693
   E-mail : mituna24_boom@hotmail.com
   คนรักเชียงแสน (ธุรกิจ) ความถี่ 96.00
   นายจรัส สุปัญญา

   ที่อยู่ : 152 ม.2 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
   โทรศัพท์ : 084-7418346
   E-mail : radiofm96@gmail.com
   สมายด์เอฟเอ็ม (ธุรกิจ) ความถี่ 100.75
   นายสมาพล สุขสิงพิคลี

   ที่อยู่ : 40 ม.12 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
   โทรศัพท์ : 081-9920607
   E-mail : Smailerafm@hotmail.com
   คนเชียงรุ้ง (ธุรกิจ) ความถี่ 101.50
   นางสาวปนิตา ศรีบัติย์ , นายเศรษฐศักดิ์ พรหมมา

   ที่อยู่ : 223 ม.3 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
   โทรศัพท์ : 081-9527058
   E-mail : fm101.50@hotmail.com
   ไร่อ้อยเรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 91.75
   นายสุพจน์ อุตราช

   ที่อยู่ : 207 ม.3 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 57120
   โทรศัพท์ : 080-4968269
   E-mail : raiooyradio@gmail.com
   ท้องถิ่นไทยแฟมิลี่เรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 88.00
   นายกิตติพนธิ์ ท้าวคำ

   ที่อยู่ : 920/6 ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
   โทรศัพท์ : 053-659001 , 087-3038840
   E-mail : mr_pholradio88@hotmail.com
   DDG เรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 106.50
   นายคำปัน คาบเดียว

   ที่อยู่ : 120 บ้านป่าแดดงาม ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย 57120
   โทรศัพท์ : 053-918070 , 090-6710406
   E-mail : -
   สายปัญญาสกายเวฟ (ธุรกิจ) ความถี่ 103.50
   นายเจม สายปัญญา

   ที่อยู่ : 34 ม. 12 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
   โทรศัพท์ : 089-5130784
   E-mail : sypauya@hotmail.com
   คนฟ้าเดียวกัน (ธุรกิจ) ความถี่ 99.75
   นางสาวธนัชพร กิติศรี

   ที่อยู่ : 272 ม.7 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
   โทรศัพท์ : 081-7657373 , 081-8819461
   E-mail : kitisri@hotmail.com
   คนแม่ลาว (ธุรกิจ) ความถี่ 106.75
   นายธนรัฐ สิทธิโน

   ที่อยู่ : 290 ม. 10 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
   โทรศัพท์ : 091-4824671 , 097-9472561
   E-mail : djsak106.75@gmail.com
   Star radio (ธุรกิจ) ความถี่ 105.75
   นายธนวัฒน์ มงคลไชยสิทธิ์

   ที่อยู่ : 12 ม.17 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
   โทรศัพท์ : 082-1810118 , 089-9550950
   E-mail : star-radio@hotmail.co.th
   จิตใจเรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 102.75
   นายพรชัย จิตใจ

   ที่อยู่ : 328/4 ม.3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 053-746606 , 089-6511231
   E-mail : Pimyada102.75@gmail.com , aon236@gmail.com
   เสียงมวลชน (ธุรกิจ) ความถี่ 92.25
   น.ส.สุมินตรา บุญเรือง

   ที่อยู่ : 4 ม.4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
   โทรศัพท์ : 086-9101418
   E-mail : Musicbox9225@hotmail.com
   เอ็นจอยเชียงราย (ธุรกิจ) ความถี่ 101.75
   นายอดุลย์เดช นามเผ้า

   ที่อยู่ : 4 ม.1 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 081-5944900
   E-mail : jooncri@gmail.com
   เคที คนดอยลาน (ธุรกิจ) ความถี่ 95.00
   นางธัญยธรณ์ ธนัทธันยพจน์

   ที่อยู่ : 86 ม.3 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 087-5768464 , 053-694249
   E-mail : Doilan_FM@hotmail.com
   HOT STATION RADIO 92 FM (ธุรกิจ) ความถี่ 92.00
   นายจักรณรินทร์ ศรีสมุทร

   ที่อยู่ : 174 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
   โทรศัพท์ : 053-644960 , 053-644789
   E-mail : JAKNARIN_J@hotmail.com
   วิทยุท้องถิ่นไทย คนแม่สาย (ธุรกิจ) ความถี่ 106
   นายณัฐพสิษฐ์ อินต๊ะแก้ว

   ที่อยู่ : 374 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
   โทรศัพท์ : 053-645200 , 053-166241 , 086-920377
   E-mail : FM106.00fmz@gmail.com
   แม่ขะจาน (ธุรกิจ) ความถี่ 107
   นายณัฐวัฒน์ พรหมมินทร์

   ที่อยู่ : 593 ม.1 บ้านแม่ขะจาน ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
   โทรศัพท์ : 080-1218954
   E-mail : mkcmodernradio@hotmail.com
   ดวงดี เรดิโอป่าแดด (ธุรกิจ) ความถี่ 102.0
   นายประพันธ์ กาละพวก

   ที่อยู่ : 100 ม.17 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
   โทรศัพท์ : 086-0314588
   E-mail : Duangdee103.25@hotmail.com
   Ck Radio (ธุรกิจ) ความถี่ 87.50
   นาย ธงศักดิ์ อริยะ

   ที่อยู่ : 144/2 ม.11 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
   โทรศัพท์ : 089-4292460
   E-mail : Thongsakariya@gmail.com
   ฟอร์เวิร์ดเรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 107.00
   นายทวีศักดิ์ ตลาดโอสก

   ที่อยู่ : 161 ม.2 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
   โทรศัพท์ : 089-7575979
   E-mail : nanaintergroup@hotmail.com
   ซีคลูเรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 106.50
   นายอำพร กาละพวก

   ที่อยู่ : อภิวัฒน์ฯ บ้านสาเจริญ ม.6 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
   โทรศัพท์ : 084-1445079
   E-mail : Sp7693_sp@hotmail.com , Tavun8849@hotmail.co.th
   ลูกทุ่งสวัสดี (ธุรกิจ) ความถี่ 95.25
   นางวิลาวัลย์ คำดี

   ที่อยู่ : 27 ม.12 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
   โทรศัพท์ : 081-8816850
   E-mail : add015@hotmail.com
   เพื่อท้องถิ่น (ชุมชน) ความถี่ 100.75
   พ.ท.สงัด มีปฐม

   ที่อยู่ : 479 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
   โทรศัพท์ : 089-3707477
   E-mail : -
   พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ (สาธารณะ) ความถี่ 98.25
   พระสำเริง ธมมธีโร

   ที่อยู่ : สำนักสงฆ์เทพอำนวย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : พระสำเริง 085-3361681 , อ.ณรงค์ 086-4202072
   E-mail : thammateero@hotmail.co.th
   พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ (สาธารณะ) ความถี่ 89.50
   พระสำเริง ธมมธีโร

   ที่อยู่ : 290 ม.10 บ้านใหม่พัฒนา ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
   โทรศัพท์ : พระสำเริง 085-3361681
   E-mail : thammateero@hotmail.co.th
   เสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ วัดป่าแม่จันญาณสัมปันโน (สาธารณะ) ความถี่ 102.75
   นางสาวอรทัย ภูวเศษฐ

   ที่อยู่ : 999/1 บ้านสันต้นแหน วัดป่าแม่จัน ญาณสัมปันโน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
   โทรศัพท์ : 081-7241441
   E-mail : -
   ดอยหมอกเรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 103.50
   นางดารุณี วิปุละ

   ที่อยู่ : 31/1 ม.12 บ้านทุ่งห้าเหนือ ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
   โทรศัพท์ : 088-4005935 , 081-9169852
   E-mail : djnoom2525@hotmail.com , KOONDARUNEEWIPULAH@gmail.com
   สถานีเพื่อประชาชนคนท้องถิ่น (ธุรกิจ) ความถี่ 97.25
   นางณัฐธิดา ทองกวด , ภาณุวัตร จันแปงเงิน

   ที่อยู่ : 416 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
   โทรศัพท์ : 085-0318920
   E-mail : Panuwat_57150@hotmail.com
   สมาคมนักวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยในพระบรมชูประถัมภ์ (สวทท.) (ธุรกิจ) ความถี่ 95.50
   สุขวุฒิ สิงห์จันทร์

   ที่อยู่ : 47 ม.5 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
   โทรศัพท์ : 081-8868235
   E-mail : Fm9955@gmail.com
   สถานีวิทยุปันเกยเรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 92
   นายสมควร ราษี

   ที่อยู่ : 100/3 ม.15 ถ.ราชโยธา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 086-4270901
   E-mail : Jipata-2008@hotmail.com
   สถานีวิทยุ คนรักถิ่น เรดิโอ สเตชั่น (ธุรกิจ) ความถี่ 105.25
   นางสาววศินี ชนะศุภชลสิทธิ์

   ที่อยู่ : 108 ม.28 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 094-6151188
   E-mail : huaisakradio@hotmail.com
   ท้องถิ่นไทย คนพื้นเมือง (ธุรกิจ) ความถี่ 101.75
   นางศรีพลอย ชันศิลป์

   ที่อยู่ : 447 ม.3 ถ.หิรัญนคร ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
   โทรศัพท์ : 081-9518047
   E-mail : Taiaroun1@gmail.com
   วิทยุน้ำพุเย็น (ธุรกิจ) ความถี่ 96.50
   นางอารยา ธรรมสาร

   ที่อยู่ : 135 ม.2 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
   โทรศัพท์ : 084-8105795
   E-mail : Npy2553@gmail.com
   MUSIC LINE STATION (ธุรกิจ) ความถี่ 88.50
   นายณัฐวุฒิ พรหมนารถ

   ที่อยู่ : 67/1 ม.4 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
   โทรศัพท์ : 093-9515695
   E-mail : -
   สถานีวิทยุเสียงสื่อสารประชาชน (ธุรกิจ) ความถี่ 96.00
   นายธนสิน คงยุทธ

   ที่อยู่ : 609 ม.10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
   โทรศัพท์ : 081-7068263
   E-mail : Tanasin_inn@hotmail.com
   สังฆทานธรรม คลื่นขาวของชาวพุทธ (สาธารณะ) ความถี่ 88.4
   พระวิบูลย์ ภัทรินทร์ กังสุบุตร

   ที่อยู่ : 151 หมู่บ้านอาคารวัดพุทธอุทยาน ม.1 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 083-7640718 , 085-0382084
   E-mail : aprin_t@windowslive.com
   วิทยุเกษตรสัมพันธ์ (ธุรกิจ) ความถี่ 97.50
   นายวิรัช ศรีผ่องใส

   ที่อยู่ : 115/1-2 ม.7 บ้านแม่คี ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
   โทรศัพท์ : 089-4335999
   E-mail : sunisapongkunmoon@gmail.com
   ทวินเรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 88.50
   นายศรุต ปิติปาล

   ที่อยู่ : 26/13 ม.16 ถ.หน้าค่าย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 087-9947790
   E-mail : Keangleo3099@gmail.com
   ทวินเรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 105.00
   นายศรุต ปิติปาล

   ที่อยู่ : 406 ม. 1 .ป่างิ้ว-ดอยฮาง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 087-9947790
   E-mail : TwinradioFM105.cr@hotmail.com
   BUZZ STATION (ธุรกิจ) ความถี่ 97.00
   นายสมควร ราศี

   ที่อยู่ : 100/3 ถ.ราชโยธา ม.15 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 086-4270001
   E-mail : Jipata_2008@hotmail.com
   SUNSHINE RADIO (ธุรกิจ) ความถี่ 100.00
   นายสมควร ราศี

   ที่อยู่ : 100/3 ถ.ราชโยธา ม.15 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 086-4270001
   E-mail : Jipata_2008@hotmail.com
   อิศราเรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 97.75
   นายสมชาย จินานุกุล , เกษมสุข คำหวาน

   ที่อยู่ : 328/4 ม.3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 091-0671639
   E-mail : aon236@gmail.com , eitsara97.75@gmail.com
   เชียงรายเรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 99.00
   พงษ์พันธ์ กุมหาชัย

   ที่อยู่ : 83 ม.4 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 089-4334914
   E-mail : Pm99cr49@hortmail.com
   ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ค (ธุรกิจ) ความถี่ 89.75
   รตอ.สุเมตต์ แก้วมณี

   ที่อยู่ : 206 ม.1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
   โทรศัพท์ : 081-7646218
   E-mail : -
   BIG FM (ธุรกิจ) ความถี่ 97.25
   รตอ.สุเมตต์ แก้วมณี

   ที่อยู่ : 206 ม.1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
   โทรศัพท์ : 081-7646218
   E-mail : -
   โอเคลูกทุ่ง (ธุรกิจ) ความถี่ 93.75
   นางสาวธิดากร พลบูรณ์

   ที่อยู่ : 138 ม.2 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 086-4208612 , 081-0334553
   E-mail : Upza.13@hotmail.com
   ดอนศิลา ความถี่ 94.50
   นางสาวธิดากร พลบูรณ์

   ที่อยู่ : 23 ม.13 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
   โทรศัพท์ : 086-4208612 , 081-0334553
   E-mail : Upza.13@hotmail.com
   วิทยุชุมชนศิษย์เก่า โรงเรียนพญาเม็งราย (ชุมชน) ความถี่ 102.75
   นายยุทธนา สาลานันท์

   ที่อยู่ : 159 ม.1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57160
   โทรศัพท์ : 087-9049928
   E-mail : Whiteroses_1510@hotmail.com
   วทท.นครเทิง เรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 97.0
   นายเดชาวัต บุญมีมา

   ที่อยู่ : 9 ม.1 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
   โทรศัพท์ : 087-9409614
   E-mail : Dechawat2@hotmail.com
   นาคราช เรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 88.25
   นายสว่าง ศรีวิชัย

   ที่อยู่ : 56/1 ม.3 บ.แม่หะ ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
   โทรศัพท์ : 081-5952796
   E-mail : Naka.105@hotmail.com
   ลุ่มน้ำคำ (ธุรกิจ) ความถี่ 97.00
   นายชินกร ก๊อใจ

   ที่อยู่ : 199 ม.4 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240
   โทรศัพท์ : 053-665326 , 081-2830736
   E-mail : -
   วิทยุท้องถิ่นไทย ชายทุ่ง เรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 93.50
   รัตนา จีอาทิตย์

   ที่อยู่ : 270 ม.4 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
   โทรศัพท์ : 081-0305139
   E-mail : Rattana93.5@hotmail.com
   102 แม่สาย มีเดีย กรุ๊ป ความถี่ 102.00
   นางสาวไกรศรี ค้าแก้ว

   ที่อยู่ : 374/3 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
   โทรศัพท์ : 089-4327237
   E-mail : FM102_Toy@hotmail.com
   แม่สาย มีเดีย กรุ๊ป (บ้านห้วยไคร้) (ธุรกิจ) ความถี่ 102.50
   นางสาวไกรศรี ค้าแก้ว

   ที่อยู่ : 281 บ.ห้วยไคร้ ม.7 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
   โทรศัพท์ : 089-4327237
   E-mail : FM_102Toy@hotmail.com
   ชาญชัย เรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 87.50
   จันทร์ติ๊ป จีระยา

   ที่อยู่ : 199 สันหลวงใต้ ม.13 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
   โทรศัพท์ : 053-675070 , 086-6570134 , 088-2717931
   E-mail : Suwan87.50_@hotmail.com
   บ้านสันทรายใหม่ (Pink Radio) (ธุรกิจ) ความถี่ 107
   นางสาวรัตนภรณ์ ตันตระพิพัฒน์

   ที่อยู่ : 18 ม.11 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
   โทรศัพท์ : 053-644123 , 089-9217227
   E-mail : Pinkradio@hotmail.com
   เพื่อความมั่นคง เจเอส เรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 102.50
   นายประสิทธิ์ กองมงคล

   ที่อยู่ : 176 ม.14 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
   โทรศัพท์ : 086-0803877 , 089-0186047
   E-mail : a.s_radio@hotmail.com
   มวลชนแม่ลาว (ชุมชน) ความถี่ 105.50
   ลธิชา ปันโน

   ที่อยู่ : 148 ม.10 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
   โทรศัพท์ : 084-4898878
   E-mail : djoou105.50@hotmail.com
   สัมพันธ์ อ.เชียงแสน (ธุรกิจ) ความถี่ 106.25 
   นายวสันต์ เทียมตา

   ที่อยู่ : หจก.เชียงราย คอมมิวนิเคชั่นฯ 57/1 ม.6 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
   โทรศัพท์ : 085-6257171 , 053650653
   E-mail : wasanrf@hotmail.com
   สันโค้ง เรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 90.25
   นายวสันต์ เทียมตา

   ที่อยู่ : หจก.เชียงราย คอมมิวนิเคชั่นฯ 202 ม.3 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
   โทรศัพท์ : 085-6257171 , 053650653
   E-mail : wasanrf@hotmail.com
   แม่จันเรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 105.50
   นายวสันต์ เทียมตา

   ที่อยู่ : หจก.เชียงราย คอมมิวนิเคชั่นฯ 128 ม.1 ถ.แม่จัน-เชียงแสน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
   โทรศัพท์ : 085-6257171 , 053-650653
   E-mail : wasanrf@hotmail.com
   วิทยุท้องถิ่นไทย คนรักเวียงป่าเป้า (ธุรกิจ) ความถี่ 92.50
   นายวิสูตร อินทะวัง

   ที่อยู่ : หจก.ไพรม์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ซัพพลาย 141 ม. 13 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
   โทรศัพท์ : คุณพัชชานิช 089-8515208 , คุณวิสูตร 081-9936038 , 085-3442520
   E-mail : wppradio@hotmail.com
   เกษตรสัมพันธ์ 102.00 (ธุรกิจ) ความถี่ 102.00
   -

   ที่อยู่ : สหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกัด 379 ม.6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
   โทรศัพท์ : 053-781220 , 053-648772 , 081-7645518 , 086-1905099
   E-mail : Coopwpp_379@hotmail.com , Somboon19772520@hotmail.com
   ท่าสุดเรดิโอ (ธรุกิจ) ความถี่ 91.25
   นางมาลี ศรีปุริ

   ที่อยู่ : 43 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ม.3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
   โทรศัพท์ : 053-787044
   E-mail : tasudradio@hotmail.com
   หนองแรดเอ็นจีเรดิโอ ความถี่ 105.75
   นายนพพร ยานะติ๊บ

   ที่อยู่ : 200 ม.1 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
   โทรศัพท์ : 081-0368514 , 083-5789081
   E-mail : ngradionongrad@hotmail.com
   เพียวเรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 94.50
   นางสุพรรณ วิจิตรปฐมกุล

   ที่อยู่ : 50 ม.20 หนองบัวใต้ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
   โทรศัพท์ : -
   E-mail : -
   หัวง้ม เรดิโอ ความถี่ 104.50
   นายธีรเมธ อธิวันดี

   ที่อยู่ : 77 อาคารวัดศรีเมืองมูล ม.8 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย 57120
   โทรศัพท์ : 083-7604294 , 086-9164609
   E-mail : huangomradio@gmail.com
   สบาย เรดิโอ ความถี่ 90.00
   นายสมพล สุขสิงห์คลี

   ที่อยู่ : 40 ม.12 ป่าสักน้อย ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
   โทรศัพท์ : 081-9920607 , 053-955205
   E-mail : smilerafm@hotmail.com
   คนรักถิ่นแม่สรวย (ธุรกิจ) ความถี่ 102.75
   นายศรุต ปิติปาละ 

   ที่อยู่ : 236 ม.1 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
   โทรศัพท์ : -
   E-mail : -
   ชุมชนคนต้นน้ำ (ชุมชน) ความถี่ 104.75
   นายทศพล ธรรมริยา (ผู้แทนกลุ่ม)

   ที่อยู่ : 49 ม.6 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
   โทรศัพท์ : 053-679050
   E-mail : -
   ชุมชนโรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า ความถี่ 88.25
   นายมนู ศิริกัน

   ที่อยู่ : 276 ม.4 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
   โทรศัพท์ : 081-9512946
   E-mail : -
   เวียงเชียงรุ้ง ความถี่ 105.50
   นายชัชวาล ศรีพรม

   ที่อยู่ : 63 ม.4 ป่าซางเหนือ ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
   โทรศัพท์ : 080-6744459 , 053-173855
   E-mail : dj_chr105.50radio@windowslive.com
   เกาะช้าง เรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 104.25
   น.ส.จุฑารัตน์ จันทร์ศิริฉายา

   ที่อยู่ : 255 ม.4 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57140
   โทรศัพท์ : 087-8865254
   E-mail : -
   ฟอร์เวิร์ดเรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 107.00
   นายทวีศักดิ์ ตลาดโอสก

   ที่อยู่ : 161 ม.2 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
   โทรศัพท์ : 089-7575979
   E-mail : nanaintergroup@hotmail.com
   แม่จันเรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 105.50
   นายวสันต์ เทียมตา

   ที่อยู่ : หจก.เชียงราย คอมมิวนิเคชั่นฯ 128 ม.1 ถ.แม่จัน-เชียงแสน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
   โทรศัพท์ : 085-6257171 , 053650653
   E-mail : wasanrf@hotmail.com
   สัมพันธ์อ.เชียงแสน (ธุรกิจ) ความถี่ 106.25
   นายวสันต์ เทียมตา

   ที่อยู่ : หจก.เชียงราย คอมมิวนิเคชั่นฯ 57/1 ม.6 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
   โทรศัพท์ : 085-6257171 , 053-650653
   E-mail : wasanrf@hotmail.com
   สันโค้ง เรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 90.25
   นายวสันต์ เทียมตา

   ที่อยู่ : หจก.เชียงราย คอมมิวนิเคชั่นฯ 202 ม.3 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
   โทรศัพท์ : 085-6257171 , 053-650653
   E-mail : wasanrf@hotmail.com
   ซีคลูเรดิโอ (ธุรกิจ) ความถี่ 106.50
   นายอำพร กาละพวก

   ที่อยู่ : อภิวัฒน์ฯ บ้านสาเจริญ ม.6 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
   โทรศัพท์ : 084-1445079
   E-mail : Sp7693_sp@hotmail.com , Tavun8849@hotmail.co.th
   วิทยุท้องถิ่นไทย คนรักเวียงป่าเป้า (ธุรกิจ) ความถี่ 92.50
   นายวิสูตร อินทะวัง

   ที่อยู่ : หจก.ไพรม์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ซัพพลาย 141 ม. 13 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
   โทรศัพท์ : คุณวิสูตร 081-9936038 , 085-3442520
   E-mail : wppradio@hotmail.com
   เกษตรสัมพันธ์ 102.00 (ธุรกิจ) ความถี่ 102.00
   สหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกัด

   ที่อยู่ : 379 ม.6 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
   โทรศัพท์ : 053-781220 , 053-648772 , 081-7645518 , 086-1905099
   E-mail : Coopwpp_379@hotmail.com , Somboon19772520@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย