สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก
สถานีโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
วิทยุชุมชนเชียงราย
 
 
 
 
 

 

 

รายชื่อผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ จังหวัดเชียงราย

 
   นายภูดิส กิติสถาพร
   ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3

   ที่อยู่ : 91 หมู่ 24 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 053-768296-8 , 081-2649568
   นายภูดิส กิติสถาพร โทร. 053-600564 , 081-9604697
   นายกรกช ประทุมชาติภักดี
   ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5

   ที่อยู่ : 296/17 หมู่ 9 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 053-719640 , 089-5562276
   นางกฤติมา ประทุมชาติภักดี
   ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9

   ที่อยู่ : 296/17 หมู่ 9 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 053-719640 , 086-5871678
   นายเหรียญชัย จันทร์สุภาเสน
   ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

   ที่อยู่ : 256 หมู่ 11 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 053-678 851 , 089-6377057
   นายรัชพล งามกระบวน , นายเอกชัย ใจมาธิ
   ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT

   ที่อยู่ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
   โทรศัพท์ : 053-150163 ,053-177327
   นายชินภัทร์ ไชยมล
   ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ เนชั่นทีวี

   ที่อยู่ : 121/97 โครงการบ้านดู่เมืองใหม่ หมู่ 3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57110 (ติดห้างอภิสแคว) 
   โทรศัพท์ : 089-2501199 , 053-767713
   สุพจน์ มะปะเข
   ทีนิวส์ ภาคเหนือ

   ที่อยู่ : 94/5 ม.1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
   โทรศัพท์ : 089-7001900
   นายรัฐพล ชื่นปัญญากมล
   ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ , ผู้ช่วยผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส

   โทรศัพท์ : 087-6570061
   E-mail : rathaphon_kk@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย