สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก
สถานีโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
วิทยุชุมชนเชียงราย
 
 
 
 
 

 

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก 9 สถานี จังหวัดเชียงราย

 
   ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย
   เอ เอ็ม 1260 กฮ. / เอฟ เอ็ม 95.75 มฮ.

   ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
   โทรศัพท์ : 053-713015 , 053-711494 , 081-8850931
   โทรสาร : 053-711601
   Email : radiochiangrai@ prdnorth.in.th
   หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 914 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
   เอ เอ็ม 1395 กฮ. / เอ เอ็ม 1179 กฮ. / เอฟ เอ็ม 100.25 มฮ.

   ที่อยู่ : อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
   โทรศัพท์ : 053-771765
   โทรสาร : 053-772327
   Email : pomsang_ach@windowslive.com
   หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 015
   เอ เอ็ม 801 กฮ. / เอ เอ็ม 1124 กฮ. / เอฟ เอ็ม 94.25 มฮ.

   ที่อยู่ : บ้านป่ากล้วย ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 053-773516 , 086-9206366
   โทรสาร : 053-773549
   Email : rtaf015@hotmail.com
   หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง รด.เชียงราย
   เอฟ เอ็ม 90.75 มฮ.

   ที่อยู่ : ถนนอาจอำนวย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 053-714584
   โทรสาร : 053-714584
   Email : Rdcr9075@hotmail.com
   หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง วปถ.10 เชียงราย
   เอ เอ็ม 1276 กฮ. 

   ที่อยู่ : ถนนหน้าค่าย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 053-711206 , 081-2895974
   โทรสาร : 053-711206 , 053-714012
   Email : Vpt10cr@hotmail.Com
   หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธร ภาค 5
   เอฟ เอ็ม 97.25 มฮ.

   ที่อยู่ : บ้านสันต้อม ต.หมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
   โทรศัพท์ : 053-729075
   โทรสาร : 053-666249
   Email : Polcri9275@hotmail.com
   นายสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.เชียงราย
   เอฟ เอ็ม 101.25 มฮ.

   ที่อยู่ : ถนนฝั่งหมิ่น-หนองบัวแดง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57110
   โทรศัพท์ : 053-152042 , 081-8814033
   โทรสาร : 053-152042
   Email : saminpanya@hotmail.com
   ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัด
   เอฟ เอ็ม 103 มฮ.

   ที่อยู่ : บ้างปงหลวง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
   โทรศัพท์ : 053-154500 , 081-1731083
   โทรสาร : -
   Email : Chiangrai_fm103@hotmail.com
   หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ค่ายเม็งรายมหาราช
   เอ เอ็ม 936 กฮ.

   ที่อยู่ : ถนนหน้าค่าย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 053-711667 , 086-7282939
   โทรสาร : 053-711667 , 053-711202
   Email : -

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย