สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 

“ครัวไทยสู่ครัวโลก” การมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

ประกาศเมื่อ 17/06/2562 เปิดอ่าน 115 ครั้ง

 
 

                 วันที่ ๑ ส.ค.๖๑ รัฐบาลเปิดตัวโครงการ “อาหารไทยต้อง Thai SELECT” รองรับนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” สร้างมาตรฐานให้กับร้านอาหารไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภคอาหารไทย พร้อมยกระดับร้านอาหารไทยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดย Thai SELECT ใช้รองรับมาตรฐานอาหารไทยในต่างประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า ๑๙ ปี ปัจจุบันมีร้านอาหาร Thai SELECT ในต่างประเทศกว่า ๑,๓๐๐ ร้าน กระจายอยู่ตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก สำหรับ Thai SELECT แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

          ๑.Thai SELECT PREMIUM ระดับคะแนน ๙๐ คะแนนขึ้นไป

          ๒.Thai SELECT ระดับคะแนน ๗๕-๘๙ คะแนน

          ๓.Thai SELECT UNIQUE ร้านอาหารไทยที่มีรายการอาหารเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรืออาหารประจำถิ่น

          เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประกอบด้วย

          ๑.รสชาติอาหาร ๓๐ คะแนน

          ๒.วัตถุดิบ ๒๐ คะแนน

          ๓.สุขอนามัย ๒๐ คะแนน

          ๔.รายการอาหาร ๑๐ คะแนน

          ๕.การตกแต่งร้านภายนอก/ภายในและบรรยากาศร้าน ๑๐ คะแนน

          ๖.การบริการ ๑๐ คะแนน

          ทั้งนี้ ร้านอาหารไทยที่ติดตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ต้องเป็นร้านอาหารที่มีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายการอาหารทั้งหมด มีมาตรฐานวิธีการปรุงตามแบบฉบับอาหารไทย ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารของไทย รวมถึงมีการตกแต่งบรรยากาศร้านที่มีกลิ่นไอของความเป็นไทย

          ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยจาก ๗๗ จังหวัด ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วกว่า ๕๐๐ ร้าน ซึ่ง ก.พาณิชย์ตั้งเป้าผลักดันให้มีร้านอาหารไทยเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ร้านภายในปี ๖๒  คาดจะช่วยผลักดันรายได้ให้กับธุรกิจร้านอาหารเพิ่มขึ้น ๓๐-๕๐% และสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท            ต่อปี 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ

 

ผู้ว่าฯชร.เปิดโครงการชาวเชียงรายร่วมใจบริจาคโลหิตร่างกาย อวัยวะ และดวงตาเฉลิมพระเกียรติ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 23/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุม อนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ของจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2562

( ประกาศเมื่อ 23/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้เปิด โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 2562

( ประกาศเมื่อ 23/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

One Tambon One Search And Rescue Team : OTOS

( ประกาศเมื่อ 23/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย