สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 

เชียงรายจัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลข้าวเชียงราย ประจำปี 2562

ประกาศเมื่อ 17/06/2562 เปิดอ่าน 177 ครั้ง

 
 

          นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลข้าวเชียงรายประจำปี 2562 เมื่อบ่ายวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ห้องดอยตอง โรงแรม เดอะ ริเวอร์รีบายกะตะธานี เชียงราย ถ. ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย พร้อมด้วย นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงราย และนายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีแถลงข่าว ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมากที่มาร่วมติดตามรับฟังรายละเอียดของการจัดงานในครั้งนี้

          โดยการจัดงานครั้งนี้ ชูแนวคิด "ถิ่นชาวนาเชียงราย อัตลักษณ์ข้าวไทย" พร้อมเปิดตัววิสาหกิจชุมชนพัฒนาข้าวหนองอ้อช่วยชีวิตหมูป่า เพื่อสนองรับนโยบายรัฐแก้ไขปัญหาข้าว ส่งเสริมการตลาดข้าวเชียงรายแบบครบวงจร และเดินหน้าส่งเสริมการรับรู้รับทราบและเข้าใจด้วยการประชาสัมพันธ์ข้าวเชียงรายในครั้งนี้

          ด้วยลักษณะทางกายภาพ จังหวัดเชียงรายมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ทั้งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว ซึ่งเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก เช่นข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเขี้ยวงู จึงได้เล็งเห็นความสําคัญและบทบาทของข้าวในการเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จึงมีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดข้าวของจังหวัดเชียงรายอย่างครบวงจร

          สำหรับเทศกาลข้าวเชียงราย ประจำปี 2562 ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวของจังหวัดเชียงราย รวมถึงยังเป็นการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิต และการแปรรูปข้าวให้กับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีกำหนดจัดงานขึ้น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้า The market Bangkok ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยไฮไลท์ของงานจะมีการผัดผัดไทย 5 สี จานยักษ์  และแจกให้กับนักท่องเที่ยวและคนที่มาร่วมงานจำนวน 5,000 จาน  และครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะมีไฮไลท์ของงานเป็นการจัดทำข้าวหลามจากข้าวเหนียวเขี้ยวงูกระบอกยักษ์เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว และแจกข้าวหลามจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอพานฟรี จำนวนกว่า 1,000 กระบอก และจำลองบรรยากาศท้องนาที่โดดเด่นด้วยต้นข้าว กอข้าว กองฟาง เถียงนาสะพานไม้ไผ่ ด้วยบรรยากาศแบบไทยล้านนา

          นอกจากนี้ ในงานจะมีการจัดเตรียมการแสดงและจัดจำหน่ายข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าว และการจัดแสดงนิทรรศการความผูกพันข้าวกับวัฒนธรรม วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับข้าว กิจกรรมสาธิตการทำอาหารคาว หวานเครื่องดื่มจากข้าว พร้อมทั้งได้นำกลุ่มชาวนาผู้เสียสละพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อรับน้ำที่สูบออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจากเหตุการช่วยเหลือ 13 เยาวชนนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่ นำผลผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์จากทุ่งนาที่ได้รับน้ำจากถ้ำหลวงขุน-น้ำนางนอน มาจำหน่ายในงานด้วยตนเอง และร้านผัดไทยภูเก็ต บาย พ่อแดง นำข้าวอินทรีย์จากทุ่งนาดังกล่าวมาแปรรูปเป็นเส้นผัดไทย และจะทำเป็นผัดไทยสมุนไพร 5 สี กุ้งสดจานยักษ์ด้วย ซึ่งจะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

...............................................................

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

17 มิถุนายน 2562 

 

ไฟล์แนบอื่น ๆ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ

 

ผู้ว่าฯชร.เปิดโครงการชาวเชียงรายร่วมใจบริจาคโลหิตร่างกาย อวัยวะ และดวงตาเฉลิมพระเกียรติ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 23/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุม อนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ของจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2562

( ประกาศเมื่อ 23/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้เปิด โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 2562

( ประกาศเมื่อ 23/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

One Tambon One Search And Rescue Team : OTOS

( ประกาศเมื่อ 23/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย