สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ch

ประกาศเมื่อ 09/10/2562 เปิดอ่าน 4 ครั้ง

 
 

          เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ กลุ่มเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนกว่า ๖๐ รายเดินทางไปขอบคุณ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้อนุมัติเงินกู้เพื่อไถ่ถอนที่ดินคืนจากเจ้าหนี้ โดยผู้แทนเกษตรกร กล่าวว่า ผู้ที่มาในวันนี้เป็นหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งไม่สามารถชำระคืนได้ จนกระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ อนุมัติเงินกู้จากกองทุนหมุนเวียนฯ เพื่อให้ไปชำระหนี้และไถ่ถอนที่ดินซึ่งกำลังจะถูกยึดกลับมาได้

          นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เห็นใจเกษตรกรที่เดือดร้อนจากภาวะหนี้สิน เมื่อไม่สามารถชำระแก่เจ้าหนี้ได้ตามกำหนดทำให้ดอกเบี้ยเพิ่มทบเงินต้นขึ้นอีก จึงสั่งการให้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือโดยการอนุมัติเงินกู้ให้ไปชำระแก่เจ้าหนี้ รวมถึง  พ้นจากการถูกยึดที่ดินที่ทำการเกษตรซึ่งนำไปค้ำประกันไว้ได้

          สำหรับกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนนี้ ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ปัจจุบันสามารถช่วยไถ่ถอนที่ดินประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ให้แก่เกษตรกร ๓๓,๕๐๐ ราย เฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถช่วยไถ่ถอนที่ดินประมาณ ๖,๐๐๐ ไร่ให้แก่เกษตรกร ๑,๒๐๐ ราย โดยกองทุนหมุนเวียนฯ จะให้เงินให้กู้ไม่เกิน ๒.๕ ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน ๒๐ ปี คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี หากชำระหนี้ดีสามารถได้ลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ ๔.๓ และ ๒ ตามลำดับ ทั้งนี้ เกษตรกรและผู้ยากจนที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนฯ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ธ.ก.ส. ทุกสาขาที่มีภูมิลำเนา และสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.)

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ

 

จังหวัดเชียงรายเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง TOSHIBA RUN ถ้วยพระราชทาน ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ภายใต้การรณรงค์ "ล่นสโลว์ไลฟ์ เจียงฮายม่วนแต้เจ้า"

( ประกาศเมื่อ 18/10/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

( ประกาศเมื่อ 18/10/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

เชียงราย ธารน้ำใจจัดจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

( ประกาศเมื่อ 17/10/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายจัดงานวันตำรวจ เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร ธิดา ของข้าราชการตำรวจที่เสียสละชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

( ประกาศเมื่อ 17/10/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย