สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 

รมช.กระทรวงศึกษาธิการเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือโรงเรียนเอกชนภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 09/10/2562 เปิดอ่าน 9 ครั้ง

 
 

     ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป แล้วหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) เมื่อเช้าวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่อาคารพุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย หมู่ที่ 9 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  โดยมี พระครูสังฆรักษ์เรวัฒน์ เรวโต รักษาการผู้อำนวยการสํานักงานวิชาการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ พร้อมทั้ง นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดร.กวินทร์เกียรติ นนท์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน รวมทั้ง สพป.เชียงราย เขต 1-4 และ สพม.36 คณะวิทยากรฝึกอบรมลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่ง

     ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น เป็นการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือของโรงเรียนเอกชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะหาแนวทางสนับสนุนให้ครูโรงเรียนเอกชน ได้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งในรุ่นนี้ประกอบด้วยจังหวัดพะเยา 20 คน จังหวัดแพร่ 15 คน จังหวัดน่าน 15 คน และจังหวัดเชียงราย 30 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน

     สำหรับกิจการลูกเสือนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการจัดการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์สำหรับนักเรียนที่เป็นลูกเสือ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งจะฝึกให้ลูกเสือมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ให้เป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวซึ่งจะเป็นการอบรมโดยใช้หลักสูตรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป

     ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนยังได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาออกเป็น 5 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ภาคกลางจัดขึ้นที่จังหวัดสระบุรี ภาคใต้จัดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ และภาคตะวันออกจัดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้เวลาในการจัดฝึกอบรมจำนวน 4 วัน 3 คืน ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติกำหนดไว้อีกด้วย

                                                            ............

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
09/10/62

 

ไฟล์แนบอื่น ๆ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ

 

จังหวัดเชียงรายเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง TOSHIBA RUN ถ้วยพระราชทาน ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ภายใต้การรณรงค์ "ล่นสโลว์ไลฟ์ เจียงฮายม่วนแต้เจ้า"

( ประกาศเมื่อ 18/10/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

( ประกาศเมื่อ 18/10/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

เชียงราย ธารน้ำใจจัดจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

( ประกาศเมื่อ 17/10/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายจัดงานวันตำรวจ เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร ธิดา ของข้าราชการตำรวจที่เสียสละชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

( ประกาศเมื่อ 17/10/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย