สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี ioc

ประกาศเมื่อ 05/11/2562 เปิดอ่าน 6 ครั้ง

 
 

ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วย 

(๑) เสาการเมืองและความมั่นคง มีการหารือเกี่ยวกับการสร้างหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน ผลกระทบจากความเชื่อมโยง การขับเคลื่อนอาเซียน ๔.๐ การสร้างภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งจะเอื้อต่อการแก้ไขประเด็นท้าทายภายในภูมิภาคร่วมกัน   อาทิ การบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวชายแดน  

(๒) เสาเศรษฐกิจ ติดตามความคืบหน้าในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค การส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจของอาเซียนอย่างยั่งยืน ในทุกมิติ และติดตามความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

(๓) เสาประชาสังคมและวัฒนธรรม เช่น การส่งเสริมความเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน และการวางแผนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์สำหรับอนาคต ตลอดจนการเปิดศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม และ

ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 

(๔) การประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้นำประเทศ คู่เจรจารายประเทศ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาความเชื่อมโยง และการอนุรักษ์ทะเล เป็นต้น

(๕) การประชุมระหว่างผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนกับผู้แทนสหประชาชาติ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(6) การประชุม Indo-Pacific Business Forum (IPBF) เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก 

(7) การประชุม ASEAN Business and Investment Summit (ABIS) 2019                   เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของภาคธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชนไทยและอาเซียน เพื่อช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวม 

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการยุติหมอกควัน ลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วัชพืชและขยะมูลฝอย เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองตลอดฤดูแล้งนี้

( ประกาศเมื่อ 15/11/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงราย จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

( ประกาศเมื่อ 14/11/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เตรียมรับมือปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน

( ประกาศเมื่อ 13/11/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงรายรับมอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ร่วมกับกองทัพภาคทัพ 3 ด้วยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ครั้งที่ 5

( ประกาศเมื่อ 13/11/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย