สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้เสาประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers

ประกาศเมื่อ 05/11/2562 เปิดอ่าน 10 ครั้ง

 
 

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้เสาประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

(1) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 27 (27th SOCA) และ (2) การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 22 (22nd ASCC) เพื่อเป็นกลไกดำเนินงาน และรับรองเอกสารผลลัพธ์สำคัญ เพื่อนำเสนอต่อการประชุมสุดยอดอาเซียน

- การประชุมภายใต้เสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี 2562 เป็นไปตามกรอบ การดำเนินงาน "3/4/14” คือ 3 แนวทางหลัก ได้แก่ ความเชื่อมโยงภาคประชาชน (People-to-People Connectivity) และหุ้นส่วนความร่วมมือ (Partnerships) ความยั่งยืน (Sustainability) การเตรียมความพร้อมและวางแผนด้านความมั่นคงของมนุษย์สำหรับอนาคต (Future-Oriented Actions forHuman Security) 4 ศูนย์อาเซียนที่จะมีการจัดตั้งหรือปรับปรุง ได้แก่ คลังสิ่งของช่วยเหลือและระบบ   

โลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินของอาเซียน ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และเอกสารผลลัพธ์สำคัญ ๑๔ ฉบับ โดยจำแนกเป็นเอกสารผลลัพธ์สำคัญสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 จำนวน 5 ฉบับ และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 จำนวน 9 ฉบับ

ที่มา: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์         

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการยุติหมอกควัน ลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วัชพืชและขยะมูลฝอย เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองตลอดฤดูแล้งนี้

( ประกาศเมื่อ 15/11/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงราย จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

( ประกาศเมื่อ 14/11/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เตรียมรับมือปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน

( ประกาศเมื่อ 13/11/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงรายรับมอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ร่วมกับกองทัพภาคทัพ 3 ด้วยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ครั้งที่ 5

( ประกาศเมื่อ 13/11/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย