สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 

งานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 : “โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน: ASEAN Connectivity” ioc

ประกาศเมื่อ 05/11/2562 เปิดอ่าน 9 ครั้ง

 
 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)                เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019: “โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน: ASEAN Connectivity” ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดี ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มมูลค่าผลผลิต  ของผู้ประกอบการ การสร้างงานให้ประชาชน การให้ประชาชนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ และสัมผัสเทคโนโลยีดิจิทัลที่น่าสนใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายและพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลของอาเซียน ดังนี้

(๑) การนำอากาศยานไร้คนขับ หรือ Drone มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์เชิงสังคม เช่น โดรนเพื่อการช่วยเหลือฉุกเฉิน โดรนขนส่งผู้โดยสาร

(๒) การบรรยายโดยนักพูดด้านดิจิทัลระดับโลก

(๓) การแข่งขัน Startup ASEAN Pitching:Runway to Web Summit Thailand    

(๔) โซลูชั่นด้านเมืองอัจฉริยะ กับงาน Smart City Solution Week 2019 โดย Messe Frankfurt ผู้นำด้านการจัดมหกรรมสินค้าระดับโลกจากเยอรมนี

(๕) กิจกรรมอื่น ๆ อาทิ ทอล์คโชว์ กิจกรรม ASEAN Startup HACKATHON เพื่อระดมสมองตอบโจทย์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะยั่งยืน คอนเสิร์ตของ Robot KUKA (หุ่นยนต์คูก้า) กับศิลปินจากค่าย Smallroom และกิจกรรมสื่อเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (E-Edutainment)

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการยุติหมอกควัน ลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วัชพืชและขยะมูลฝอย เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองตลอดฤดูแล้งนี้

( ประกาศเมื่อ 15/11/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงราย จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

( ประกาศเมื่อ 14/11/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เตรียมรับมือปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน

( ประกาศเมื่อ 13/11/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงรายรับมอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ร่วมกับกองทัพภาคทัพ 3 ด้วยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ครั้งที่ 5

( ประกาศเมื่อ 13/11/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย